Αλγεοκτόνο

Χρησιμοποιείται στην πισίνα για να εξουδετερώσει τη διάδοση των κοινών άλγεων.

Χαρακτηριστικά:

  • Συμβατό με όλους τους τύπους φίλτρων.
  • Συμβατό με άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του πισινού νερού.
  • Αποτελεσματικό ανεξάρτητα από το pH του πισινού νερού.
  • Ελάχιστη επίδραση στο pH της πισίνας.
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής εάν αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C.
προϊόντα επεξεργασίας νερού

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM