Πελατολόγιο

Οι πελάτες μας αποτελούνται από διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς και εμείς αναλαμβάνουμε να τους παρέχουμε λύσεις και εργαλεία στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.

Δημόσιος Τομέας

93%

Ιδιωτικός Τομέας