απολύμανση

ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ;

Απολύμανση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται με σκοπό τη διακοπή της αλυσίδας των μικροβίων, βακτηρίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να συντηρήσουμε την υγιεινή και να αποτρέψουμε την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.

Η σημασία της απολύμανσης ως μέσου πρόληψης στον μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ και αφορά την προσωπική μας υγιεινή, το σπίτι και τους χώρους εργασίας. 

 

Σε αντίθεση με τις προσδοκίες, οι κίνδυνοι μόλυνσης αυξάνονται αντί να μειώνονται, ακόμη και στην καθημερινή ζωή. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω από τον αυξανόμενο αριθμό ατόμων που είναι ευάλωτα σε λοιμώξεις. 

Η πρόσβαση σε ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες υγιεινής για τη μείωση αυτών των κινδύνων αποτελεί επίσης μέρος της στοχευμένης υγιεινής.

Γενικά, για τα σκεύη μαγειρικής και φαγητού και τα χέρια, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μικροβιακή μόλυνση μπορεί να αφαιρεθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας σαπούνι ή απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία βασίζεται στη μηχανική αφαίρεση μικροβίων.  Μια σειρά από μελέτες δείχνουν τώρα ότι, αν και ο καθαρισμός των επιφανειών με ένα πανί ή σφουγγαρίστρα αφαιρεί μεγάλο ποσοστό των βακτηρίων ή των ιών που υπάρχουν, όμως απλώνει επίσης υπολειμματικά κύτταρα ή σωματίδια σε σημαντικό αριθμό γύρω από την επιφάνεια και πάνω στο ύφασμα για να απλωθούν σε άλλες επιφάνειες.

Για την αποτελεσματική απολύμανση συνιστάται η χρήση απολυμαντικού προϊόντος και η διαδικασία θερμότητας που σκοτώνει τα μικρόβια.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι, όταν χρησιμοποιούνται ως μέρος μιας στοχευμένης προσέγγισης για την υγιεινή, τα απολυμαντικά παίζουν ρόλο στην πρόληψη μετάδοσης λοιμώξεων, ενώ διαταράσσεται στο ελάχιστο η κανονική ισορροπία του ανθρώπινου και φυσικού μας περιβάλλοντος. 

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM