Διάφορα Χημικά

Το υδροχλωρικό οξύ (Hydrochloric Acid, HCl) σε ποσοστό 33% είναι ένα ισχυρό οξύ που χρησιμοποιείται για διάφορες βιομηχανικές και εργαστηριακές εφαρμογές. 

Το καυστικό νάτριο, γνωστό και ως υδροξείδιο του νατρίου, είναι μια χημική ένωση με τον χημικό τύπο NaOH. Σε υγρή μορφή, σημαίνει ότι πρόκειται για μια αιωρούμενη διάλυση του νατρίου 

ο ορθοφωσφορικό οξύ (Orthophosphoric Acid), ή αλλιώς φωσφορικό οξύ, είναι ένα οξύ που περιέχει το στοιχείο το φώσφορο. Η χημική του σύνθεση είναι H₃PO₄. 

ο θειϊκό οξύ (Sulfuric Acid) σε ποσοστό 50% είναι μια διάλυση του θειικού οξέος σε νερό, όπου το 50% του όγκου του υγρού αποτελείται από το θειικό οξύ (H₂SO₄).

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM