Ορθοφωσφορικό Οξύ

Το ορθοφωσφορικό οξύ (Orthophosphoric Acid), ή αλλιώς φωσφορικό οξύ, είναι ένα οξύ που περιέχει το στοιχείο το φώσφορο. Η χημική του σύνθεση είναι H₃PO₄. Είναι ένα οξύ που μπορεί να υπάρχει σε διάφορες μορφές, όπως υγρό, στερεό, ή σε μορφή αλατιού.

Ορισμένες χρήσεις του ορθοφωσφορικού οξέος ως καθαριστικού περιλαμβάνουν:

  1. Καθαρισμός Αποθηκευτικών Δεξαμενών: Χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για τον καθαρισμό και την αποσυστροφολίση αποθηκευτικών δεξαμενών και εξοπλισμού.

  2. Καθαρισμός Μετάλλων: Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μετάλλων από σκουριά και άλλες αποθέσεις.

  3. Αφαίρεση Σκουριάς: Εφαρμόζεται για την αφαίρεση σκουριάς από επιφάνειες μετάλλων.

  4. Καθαρισμός Σωλήνων Κενού: Χρησιμοποιείται στην επιστημονική κοινότητα για τον καθαρισμό σωλήνων κενού και εξοπλισμού.

  5. Εξάλειψη Αλάτων: Χρησιμοποιείται για την εξάλειψη αλάτων από διάφορες επιφάνειες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ορθοφωσφορικό οξύ είναι ένα ισχυρό οξύ και πρέπει να χειρίζεστε με προσοχή. Κατά τη χρήση του ως καθαριστικού, πρέπει να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά μέσα, όπως γυαλιά και γάντια, και να τηρούνται οι αναγραφόμενες οδηγίες ασφαλείας.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM