Εφαρμογές

Εντομοαπώθηση

Σε όλους τους χώρους από την ChemFil Filippidis Chemicals.

Clean Bac Citronella

Συμπυκνωμένο Πολυ-καθαριστικό Πανίσχυρο Γενικής Χρήσεως Ιοκτόνο - Μυκητοκτόνο - Βακτηριοκτόνο - Εντομοαπωθητικό

Clean Bac Citro

Καθαριστικό - Αρωματικό - Εντομοαπωθητικό Πανίσχυρο Γενικής Χρήσεως πολυ-καθαριστικό

GenClean Plus

Συμπυκνωμένο, Ισχυρό Αλκαλικό Καθαριστικό - Απορρυπαντικό Βιομηχανικός Διαλύτης

GenClean AntiFly

Συμπυκνωμένο, Αλκαλικό Καθαριστικό - Απορρυπαντικό Αποσμητικό - Εντομοαπωθητικό

DSC_9471_0

Microlife Odor Control

Βιοενζυματικό - Εντομοαπωθητικό Υγρό - Απόσμηση, για λιποπαγίδες, σηπτικές δεξαμενές, βόθρους, φρεάτια κ.α.

Microlife AntiFly

Οι αερόβιοι μικροοργανισμοί, που υπάρχουν στο προϊόν, διασπούν το συσσωρευμένο λίπος μέσω της αερόβιας οξείδωσης.

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΣΗ

Η βιοτεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων για την εντομοαπώθηση που μειώνουν την ανάγκη για χημικά εντομοκτόνα και τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Εντομοαπώθηση

Συνολικά, η εντομοαπώθηση είναι σημαντική για τη διατήρηση της υγείας, της υγιεινής και της άνεσης του ανθρώπινου περιβάλλοντος.

We Take Care of Your Problems Carefully

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM