Εφαρμογές

Επεξεργασία Νερού - Πισίνες

Σε κολυμβητήρια, κλινικές αποκατάστασης, επιχειρήσεις κ.α. από την ChemFil Filippidis Chemicals.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

Εξειδικευμένα Προϊόντα Καθαρισμού, Συντήρησης & Απολύμανσης Πισίνας.

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ

Ταμπλέτες Χλωρίου :  Πολλαπλής Δράσης. Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο. Βραδείας διαλυτοποίησης σύνθεση, σε μορφή ταμπλετών 200 γρ. Συνδυάζει μακράς διάρκειας απολύμανση ενεργού χλωρίου (>86%) με αποτελεσματική προστασία κατά των αλγών και συνεχή διαύγαση του νερού της πισίνας.

ΧΛΩΡΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ Δίχλωρο 60%

Δίχλωρο 60% Χλώριο Ταχείας Διάλυσης σε κόκκους. Ταχείας δράσης οργανική σύνθεση σε κόκκους, σταθεροποιημένη για την απολύμανση νερού πισίνας. Απολυμαντικό ευρέως φάσματος, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο.

ΧΛΩΡΙΟ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Τρίχλωρο 90%

Τρίχλωρο 90%. Χλώριο Βραδείας Διαλυτοποίησης σε ταμπλέτα – σκόνη – κόκκους. Βραδείας δράσης οργανική σύνθεση σε ταμπλέτα, σκόνη ή κόκκους, για την απολύμανση νερού πισίνας. Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο.

ΣΤΕΡΕΟ pH

ΑΥΞΗΣΗ pH (pH+)

Αύξηση pH (pH+) Προϊόν σε μορφή κόκκων το οποίο αυξάνει το επίπεδο του pH στο νερό όταν είναι χαμηλότερο του 7,2. Προϊόν σε μορφή κόκκων για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού.

ΜΕΙΩΣΗ pH (pH-)

Μείωσης PH.
Προϊόν σε μορφή κόκκων για να προσαρμόσετε το pH του νερού πισίνας στα επιθυμητά όρια. Είναι στοιχειώδες για τη βέλτιστη διαχείριση του νερού (απρόσκοπτη δράση χλωρίου κλπ).

DCB 020

Βιολογική σκόνη επεξεργασίας του υδάτινου κόλπου και της πισίνας. Μειώνει και εξαλείφει τη ρύπανση στο νερό. Αποτρέπει την ανάπτυξη αλγών. Αποτρέπει την εναπόθεση ασβεστίου και διάβρωσης. Εξισορροπεί την ισορροπία του pH και τα στοιχεία άνθρακα. 

We Take Care of Your Problems Carefully

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM