Τα προϊόντα μας καλύπτουν μια μεγάλη λίστα από επιλογές.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα με ISO, ΕΟΦ,ΓΧΚ, ΕΜΧΠ και επί σειρά ετών προμηθεύουμε ποιοτικά, κατάλληλα ελεγμένα και αποτελεσματικά προϊόντα σε Δήμους, Δημόσιο, ΔΕΥΑ αλλά και σε επιχειρήσεις και σε πελάτες που ασχολούνται με Ξενοδοχειακά, Συνεργεία Καθαρισμού, Νοσοκομεία, Κλινικές, Βιομηχανίες τροφίμων, Χώρους εστίασης, Βιολογικούς, Κτηνοτροφία, Σφαγεία, Ιχθυοτροφεία, Επεξεργασία Νερού και Πισίνες, Συστήματα Κλιματισμού.  Περιηγηθείτε στο μενού μας και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που σας εξυπηρετούν.

Our Services

Επεξεργασία Νερού

Το σημαντικότερο μέρος στη λειτουργία της πισίνας είναι η υγιεινή του νερού και η διαύγεια του. Το νερό της πισίνας θα πρέπει να είναι πόσιμο και να διατηρείται στην κατάσταση αυτή σε όλη τη διάρκεια της χρήσης της. Η εταιρία μας έχοντας πολυετή εμπειρία προμηθεύει κατάλληλα προϊόντα. 

Δημόσιος Τομέας

Επι σειρά ετών προμηθεύουμε ποιοτικά και κατάλληλα προϊόντα σε φορείς του Δημοσίου. Προϊόντα για τον καθαρισμό, την απολύμανση, την εξυγίανση, την απόσμηση κ.α. Τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα και συνυφασμένα με την αποτελεσματικότητα. 

Βιοτεχνολογία

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην παραγωγή χρήσιμων ή εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και για την παροχή υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου με την χρήση μικροοργανισμών όπως ένζυμα κ.α.

Enjoy The Best Experience with Us

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας αξιόπιστος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. 

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM