Θειϊκό Οξύ 50%

Το θειϊκό οξύ (Sulfuric Acid) σε ποσοστό 50% είναι μια διάλυση του θειικού οξέος σε νερό, όπου το 50% του όγκου του υγρού αποτελείται από το θειικό οξύ (H₂SO₄). Αυτό το οξύ είναι ισχυρό και χρειάζεται προσοχή κατά τη χρήση. Ορισμένες πληροφορίες και πιθανές χρήσεις του ως καθαριστικού περιλαμβάνουν:

  1. Καθαρισμός Μετάλλων: Το θειϊκό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό μετάλλων από σκουριά, αντικαθιστώντας τα οξέα που σχηματίζονται στην επιφάνεια τους.

  2. Απορρύπανση Σκαφών: Στον ναυτιλιακό τομέα, το θειϊκό οξύ χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των σκαφών από αλάτια και άλλα έντονα αποθέματα.

  3. Καθαρισμός Μπαταριών: Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εφαρμογές, όπως η παραγωγή μπαταριών, για την προετοιμασία και την ενεργοποίηση μπαταριών.

  4. Καθαρισμός Σωλήνων Ατμού: Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό σωλήνων ατμού από άλατα και αλλαντοποιήσεις.

  5. Καθαρισμός Συναγωνιστικών Συσκευών: Χρησιμοποιείται επίσης σε καθημερινές εφαρμογές, όπως ο καθαρισμός των λεκανών τουαλετών και των συναγωνιστικών συσκευών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το θειϊκό οξύ είναι ένα ισχυρό οξύ και πρέπει να χειρίζεστε με ακριβή προσοχή. Κατά τη χρήση, πρέπει να φοράτε προστατευτικά μέσα, όπως γυαλιά και γάντια, και να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM