Ας μιλήσουμε για Βιοτεχνολογία

Ας μιλήσουμε για Βιοτεχνολογία… Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο οποίος στοχεύει στην παραγωγή χρήσιμων ή εμπορικά αξιοποιήσιμων προϊόντων και για την παροχή υπηρεσιών προς όφελος του ανθρώπου με την χρήση μικροοργανισμών όπως ένζυμα κ.α. Η βιοτεχνολογία μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα όπως μολυσματικές ασθένειες, βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, …

Γιατί η απολύμανση είναι σημαντική

ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; Απολύμανση είναι η διαδικασία που πραγματοποιείται με σκοπό τη διακοπή της αλυσίδας των μικροβίων, βακτηρίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών. Είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να συντηρήσουμε την υγιεινή και να αποτρέψουμε την μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Η σημασία της απολύμανσης ως μέσου πρόληψης στον μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ …