Καυστικό Νάτριο Υγρό

Το καυστικό νάτριο, γνωστό και ως υδροξείδιο του νατρίου, είναι μια χημική ένωση με τον χημικό τύπο NaOH. Σε υγρή μορφή, σημαίνει ότι πρόκειται για μια αιωρούμενη διάλυση του νατρίου υδροξείδιου σε νερό. Ακολουθούν πληροφορίες για το καυστικό νάτριο: Το καυστικό νάτριο χρησιμοποιείται ευρέως ως καθαριστικό και απολυμαντικό λόγω της ικανότητάς του να διαλύει λίπη, πρωτεΐνες και άλλες ουσίες. Εδώ είναι μερικοί τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθαριστικό:

  1. Καθαρισμός Αγωγών Αποχέτευσης (Αγωγοί Αποχετεύσεων): Επειδή το καυστικό νάτριο διαλύει λίπη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό αγωγών αποχέτευσης, τουαλετών και αγωγών εξαερισμού.

  2. Καθαρισμός Φούρνων: Σε κουζίνες επαγγελματικών κουζινών ή σε βιομηχανικές εφαρμογές, το καυστικό νάτριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση των καταλοίπων στους φούρνους.

  3. Καθαρισμός Σωλήνων και Καναλιών: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό σωλήνων και καναλιών από λίπη και αλάτια.

  4. Καθαρισμός Σκευών Κουζίνας: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό λιπαρών σκευών και επιφανειών στην κουζίνα.

  5. Αφαίρεση Εναποθέσεων Ασβεστίου: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση εναποθέσεων ασβεστίου από περιοχές όπως η μπανιέρα ή ο νιπτήρας.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση του καυστικού νατρίου, και να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά μέσα, όπως γάντια και γυαλιά. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM