Μείωση pH-

Προϊόν σε μορφή κόκκων που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση του pH στο νερό της πισίνας, εντός των επιθυμητών επιπέδων. Αποτελεί βασικό στοιχείο για την ορθή διαχείριση του νερού, εξασφαλίζοντας τη συνεχή δράση των χλωρίων και άλλων χημικών. Επιπλέον, βοηθά στην αποφυγή ενοχλήσεων στο δέρμα και τα μάτια των λουομένων που μπορεί να προκαλέσει μια μη ισορροπημένη σύσταση του pH.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM