Σύστημα Καταιονισμού

ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΩΝ

- ChemFil Filippidis Alexandros

"Πρόταση Εγγυημένης Απόσμησης και Αποκονίωσης ΣΜΑ

Εντός της χοάνης, για τον περιορισμό της δημιουργίας οσμής και  σκόνης, κατά την φάση εκφόρτωσης των απορριμμάτων και για την υποβοήθηση του συστήματος αποκονίωσης και απόσμησης, θα τοποθετηθεί διάταξη καταιονισμού, αποτελούμενη από ανοξείδωτο σωλήνα  3/8” o οποίος θα αναπτυχτεί κατά μήκος των τριών πλευρών της χοάνης  αλλά και περιμετρικά της εισόδου.

Mε την δημιουργία υδρονέφωσης κατά την φάση εκφόρτωσης των απορριμμάτων δημιουργείται ένα είδος κατευνασμού της σκόνης και της οσμής με την συγκράτηση της από το νέφος του νερού  και του ειδικού υγρού ελέγχου οσμής.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσεται αγωγός 100 m περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 που φέρει ψεκαστήρες (μπεκ) νερού υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα  600 έως 900 μοίρες ψεκασμού, άνω των 50bar ανά 40 -80 εκατοστά, συνολικά δηλαδή 25 μπέκ περίπου των 0,2 mm  και  0.5 mm για την δημιουργία   λεπτού νέφους.

Η τροφοδοσία κάθε διάταξης γίνεται από το δίκτυο νερού με αντλία υπερυψηλής πίεσης 70 bar και παροχής 5lt/λεπτό δηλαδή 0,3m3/h ώστε από κάθε μπεκ να υπάρχει η παροχή των 0,2λτ/λεπτό.

Υπάρχει δοσομετρική αντλία παροχής του ειδικού υγρού των 7 bar. Η συνολική ποσότητα νερού που «ψεκάζεται» σε κάθε εκφόρτωση υπολογίζεται σε 15 λίτρα. Η διάταξη καταιονισμού εκκινεί χειροκίνητα με ενεργοποίηση της αντλίας και αυτόματη  ή  χειροκίνητη απενεργοποίηση της μετά από 3 λεπτά ή  όσο είναι αναγκαίο. Η αντλία υψηλής πίεσης έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Παροχή : 5lt/min
 • Πίεση : 70 bar
 • Ισχύ: 240V-50Hz-0,75Kw
 • Στροφές : 1450rpm

Επιπλέον η αντλία είναι εφοδιασμένη:

 • Κεραμικά πιστόνια
 • Ηλεκτροβαλβίδα χαμηλής πίεσης
 • Μανόμετρο υψηλής πίεσης γλυκερίνης
 • Ηλεκτροβαλβίδα υψηλής πίεσης – αποστράγγισης με “Τ” σύνδεσης
 • Θερμικό προστασίας μοτέρ
 • ON-OFF διακόπτης
 • Χρονοδιακόπτης ON-OFF από 1 έως 6 min

Κατασκευασμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές και με πιστοποίηση CE.

 • Ρακόρ εισόδου νερού & εξόδου υψηλής πίεσης
 • Σωληνώσεις και εξαρτήματα
 • Αυτοματισμός, ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου εσωτερικού τύπου με κύκλωμα προστασίας κινητήρα.

Όλα τα εξαρτήματα στο κουτί ελέγχου είναι συμβατά με τα TSE πρότυπα.

Το σύστημα λειτουργεί ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Κατά δε τους χειμερινούς μήνες μπορεί η δοσομέτρηση του ειδικού υγρού να είναι μικρότερη.

Η τοποθέτηση του χειριστηρίου είναι πλησίον του υπάρχοντος χειριστηρίου του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, για καλύτερη χρήση και ευκολία του χειριστή. 

Πρόταση Εγγυημένης Απόσμησης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Η Εταιρία CHEMFIL, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της επεξεργασίας λυμάτων, προτείνει την μέθοδο ομίχλης υγρού με προϊόντα βιοτεχνολογίας (ένζυμα – βακτήρια). Αναλυτικά κατά την εφαρμογή της μεθόδου ομίχλης υγρού, το ειδικό υγρό ειδικού τύπου ένζυμα (BIOCLEAN ODOR CONTROL), αναμιγνύεται με νερό και ψεκάζεται από ένα σύστημα ακροφυσίων με υψηλή πίεση. 

Έτσι σχηματίζεται μια πολύ μεγάλη επιφάνεια για να καλύψει τις δεξαμενές και τη μυρωδιά. Τα μόρια οσμής που έχουν κολλήσει στα σταγονίδια του νερού αντιδρούν αμέσως με τα λύματα και εξουδετερώνονται. Ειδικά σε εφαρμογές ανοιχτού χώρου, η μέθοδος ομίχλης δημιουργεί ένα κολλοειδές φίλτρο που δεν καθιζάνει, δεσμεύοντας τα αέρια στην πηγή οσμής, παρέχοντας έτσι αποτελεσματική εξουδετέρωση.

Παράλληλα Παράλληλα με το προϊόν DCD063, επιτυγχάνουμε την αποτελεσματική καταπολέμηση της κρούστας των λυμάτων και την επεξεργασία τους για το επόμενο στάδιο (φιλτράρισμα-διοχέτευση), με σκοπό την οικονομικότερη απόδοση του αντλιοστασίου και την ελάχιστη περιβαλλοντική ρύπανση. 

Σε τρίτο επίπεδο εφαρμόζουμε με δοσομετρητή σταγόνας το LCD002 για να εμποδίσουμε την επαναδημιουργία λάσπης και να εξυγιάνουμε τα λύματα στην αντλία μεταφοράς στο επόμενο στάδιο, καθώς και να βελτιστοποιήσουμε την λειτουργία των βιολογικών σταθμών που θα δεχθούν αυτά τα λύματα στην τελική φάση.

Στα αντλιοστάσια και στα φρεάτια συναντάμε 3 διαφορετικά στρώματα λυμάτων. Το πάνω στρώμα περιέχει οργανικά συστατικά που επιπλέουν, ένα ενδιάμεσο στρώμα που ουσιαστικά είναι το υγρό μέρος και αποτελείται από νερό και το χαμηλό στρώμα που αποτελείται από λάσπη και συνήθως υπάρχουν ανόργανα ή αδρανή υλικά, που αποτελούν τα παράγωγα από την βακτηριδιακή αποσύνθεση-διάσπαση των πάνω στρωμάτων. Σε όλα τα αντλιοστάσια και φρεάτια με υγρά λύματα το πάνω στρώμα επηρεάζεται από την συγκέντρωση λίπους, πέρα από τα στερεά απόβλητα που εισέρχονται και μπορεί να προκαλέσει ολικό μπλοκάρισμα του συστήματος και να επηρεάσει τα επόμενα στάδια της διαχείρισης: αντλίες βιολογικά φίλτρα, φρεάτια αποστράγγισης, κ.ά.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της λειτουργίας των αντλιοστασίων είναι η ανάγκη για περιοδικό καθαρισμό των συμπαγών λυμάτων από την επικάθηση στον πυθμένα και την επιφάνεια που αν παραμείνουν θα προκαλέσουν κατάρρευση του συστήματος. Επιπλέον, η συγκέντρωση στερεών λυμάτων και η αποσύνθεση των οργανικών υλικών σε ένα περιβάλλον χωρίς οξυγόνο οδηγεί σε δυσοσμία.

Τα προϊόντα της εταιρίας μας έχουν σχεδιαστεί να αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αντλιοστάσια είτε για το υγρό στρώμα είτε για το φρεάτιο αποστράγγισης. Επιπλέον είναι αποτελεσματικά στην συντήρηση των σωληνώσεων. Για να επιτευχθεί αυτό, τα προϊόντα μας περιέχουν φυσικούς μικροοργανισμούς επιλεγμένους για την ικανότητά τους να διασπούν τα βασικά συστατικά των αστικών υγρών λυμάτων νερού, όπως: κυτταρίνες, πρωτεΐνες, φυτικά και ζωικά λίπη, απορρυπαντικά, κ.ά.

Εξουδετέρωση Οσμής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ

1

Άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

2

Διατηρεί την επιφάνεια των αντλιοστασίων ελεύθερη από επιπλέοντα λίπη

3

Μειώνει τα προβλήματα που οφείλονται στη συσσώρευση λίπους καθώς και τα βουλώματα και τη δυσοσμία κατά τις περιόδους αιχμής

4

Μείωση των επιπτώσεων που έχουν οι υπερχειλίσεις ομβρίων υδάτων που ρυπαίνουν τα υδατικά συστήματα με μη επεξεργασμένα λύματα.

5

Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων, με παράλληλη εξασφάλιση της κατάλληλης ποιότητας των υδάτων.

6

Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

7

Χαμηλότερο κόστος επένδυσης σε σχέση με τις εναλλακτικές μεθόδους καθώς μειώνει το κόστος της απόφραξης, εκκένωσης και καθαρισμών

Για παραπάνω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM