ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΣΜΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΣΗ - ΜΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ

Odor Guard Plate & Base

Μεταλλική Θήκη υποδοχής του υλικού απόσμησης η οποία εφαρμόζεται μόνιμα στο ανώτερο σημείο ή τη γωνία του κάδου απορριμμάτων και στερεώνεται με πριτσίνια ή βίδες. Ανοίγει εύκολα ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί το ανταλλακτικό του υλικού απόσμησης.

Tζελ απολύμανσης οσμών. Αποτελεί έναν απλό και πλήρως αποδοτικό τρόπο ελέγχου και χειρισμού του αντιοσμητικού παράγοντα.
Με την εγκατάσταση της πλάκας τζελ, ο αντιοσμητικός παράγοντας ενσωματώνεται σε μια δομή τζελ. Με την ύπαρξη υγρασίας στο περιβάλλον, τη θερμοκρασία και τη ροή του αέρα πάνω από την επιφάνεια του τζελ, ο αντιοσμητικός παράγοντας απελευθερώνεται. Αφού απελευθερωθεί, αιχμαλωτίζει αμέσως το μόριο με την δυσάρεστη οσμή και το αντιστρέφει. Η αποτελεσματικότητα των τζελ πλακών διαρκεί από 4 έως 12 εβδομάδες, ανάλογα με την εφαρμογή. Μόλις απελευθερωθεί όλος ο αντιοσμητικός παράγοντας, η τζελ πλάκα διασπάται σε περίπου δύο χρόνια.

Οι τζελ πλάκες (Gel Plates) επιλέγονται συνήθως σε εφαρμογές όπου η παροχή νερού και ηλεκτρισμού είναι δυσκολευμένη.

 

 Για περισσότερες πλήροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM