Τρίχλωρο 90%

Απολύμανση νερού κολυμβητικώ ν δεξαμενών.

Σταθεροποιημένο αργής διάλυσης οργανικό χλώριο για τη ν απολύμανση του νερού κολυμβητικώ ν δεξαμενών.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM