Δίχλωρο 60%

Απολύμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΗΣΗ: Σταθεροποιημένο γρήγορης διάλυσης οργανικό χλώριο για την απολύμανση του νερού κολυμβητικών δεξαμενών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ: Επαγγελματίες τεχνικοί συντήρησης πισινών , ευρύ κοινό.

Είναι ειδικά κατάλληλο για την απολύμανση των κολυμβητικών δεξαμενών που έχουν κατασκευασθεί από πολυεστέρα ή βινύλιο διότι το προϊόν δεν αποχρωματίζει αυτές τις επιφάνειες.

Η ευκολία με την οποία διαλύεται στο νερό, σημαίνει ότι η απολύμανση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση μίας μετρητικής αντλίας.
Το ελεύθερο υπολειπόμενο χλώριο που λαμβάνεται στο νερό προσφέρει υψηλότερη σταθερότητα ενάντια στην ακτινοβολία UV.
Δεν τροποποιεί το pH του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής.

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM