Υποχλωριώδες Νάτριο

Διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου

12,5% κ.β. Διαθέσιμου χλωρίου Απολυμαντικό Βιοκτόνο Πόσιμου Νερού Πισίνας

Απολυμαντικό νερού τύπου 5, που περιλαμβάνει απολυμαντικές και φυκοκτόνες ιδιότητες, ωστόσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απευθείας σε ανθρώπους ή ζώα (τύπος προϊόντος 2). Το απολυμαντικό αυτό βασίζεται στο χλώριο και είναι αποτελεσματικό κατά βακτηρίων όπως το Staphylococcus Aureus, το Escerichia Coli, το Pseudomonas Aeruginosa, το Enterococcus, το Hirae, καθώς και κατά μυκήτων όπως ο Candida Albicans, ο Aspergillus και ο Brasiliensis.

Το περιγραφόμενο προϊόν αποτελεί απολυμαντικό και φυκοκτόνο που δεν προορίζεται για άμεση χρήση σε ανθρώπους ή ζώα (κατηγορία προϊόντος 2). Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την απολύμανση επιφανειών, υλικών, εξοπλισμού και αντικειμένων επίπλωσης που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Οι τομείς χρήσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πισίνες, ενυδρεία, χώρους κολύμβησης, τοίχους και δάπεδα σε ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους, καθώς και άλλους χώρους επαγγελματικής χρήσης. Από την άλλη πλευρά, τα απολυμαντικά πόσιμου νερού (τύπος προϊόντος 5) χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του πόσιμου νερού και του νερού που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους (όπως σε πισίνες).

Επαγγελματική χρήση αυτού του προϊόντος περιλαμβάνει την απολύμανση πισινών, την απολύμανση του επεξεργασμένου νερού από βιολογικούς καθαρισμούς κατά την έξοδό τους από τη δεξαμενή εξουδετέρωσης, καθώς και την απολύμανση του πόσιμου νερού, ειδικά σε υδραγωγεία αποθήκευσης.

προϊόντα επεξεργασίας νερού

Για Τεχνικά Δελτία και Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας!

Privacy Policy Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM